Financiële gezondheid

Beide ziekenhuizen zijn er in geslaagd om tijdig en naar tevredenheid overeenstemming te bereiken met zorgverzekeraars over productie, prijzen en de inhoud/vorm van de contracten.


Santiz heeft het jaar 2018 afgesloten met een positief resultaat van € 8,2 miljoen. De gerealiseerde rentabiliteit (resultaat/omzet) over dit jaar bedraagt 2,8%. De solvabiliteit (eigen vermogen ten opzichte van het totaal vermogen) komt daarmee voor 2018 op 41,9%.


Kortom: de financiële gezondheid van de Santiz organisatie, en daarmee van beide ziekenhuizen, is verder versterkt.