Santiz ICT-beleid

Het jaar 2018 heeft voor Zorg- en Informatietechnologie (ZIT) vanuit de fusie gezien vooral in het teken gestaan van het harmoniseren van de technische infrastructuur.
Ontsluiting patiënteninformatie

Nadat in 2017 de eerste aanzet is gegeven voor de ontsluiting van patiëntinformatie tussen beide ziekenhuizen op basis van IHE-XDS, is deze in 2018 verder technisch vormgegeven.


Santiz platform

In 2018 is een nieuw ‘Santiz platform’ ontwikkeld, waarop onder andere een nieuw dataopslagsysteem geïnstalleerd is. Hiermee is niet alleen een goede basis gelegd voor het gezamenlijk gebruik van toepassingen, maar is ook een eerste financieel fusievoordeel gehaald.


Gezamenlijke systemen

In 2018 heeft ZIT tevens ondersteuning geboden aan de invoering van een gezamenlijk roosterplanningssysteem en een financieel/logistiek (ERP) systeem. Ook zijn de eerste Santiz-mailboxen ingericht.


VIPP

Vanuit het gesubsidieerde programma VIPP (versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt – Professional) is gestart met de upgrade en verdere uitbouw van de patiëntenportalen in beide ziekenhuizen, zodat vóór 1 januari 2020 patiënten al hun relevante informatie via het portaal kunnen inzien of ophalen.

Innovatieprojecten

Daarnaast is ZIT intensief betrokken geweest bij een aantal innovatieprojecten, zoals Smartglass in het SKB en het Sensing Clinic project in het SZ.


Eén teammanager

Vanuit organisatieperspectief is in 2018 de aansturing van zowel de teams Zorgtechnologie en als Automatisering bij één teammanager belegd.