Samen voor een vitale Achterhoek

2018...


...was een jaar waarin de fusie tussen het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk en het Slingeland Ziekenhuis (SZ) in Doetinchem steeds meer vorm kreeg. Onder de naam Santiz, die in 2017 werd geïntroduceerd, groeiden de twee ziekenhuizen verder naar elkaar toe.


Dit is onder meer zichtbaar in de integratieplannen van de medisch ondersteunende behandeldiensten (MOBD) en het programmamanagement Santiz. Ook zijn er vanuit de gremia SKB en SZ concrete plannen gemaakt om te komen tot één gremium voor Santiz. De Cliëntenraad is bijvoorbeeld per 1 april 2018 samengegaan tot één Cliëntenraad voor Santiz. Ook heeft de topstructuur zich ontwikkeld: per 1 januari 2018 is gestart met het clustermanagement op beide locaties. In SKB zijn twee clustermanagers werkzaam en in SZ vier.


In dit online magazine hebben wij de belangrijkste activiteiten en resultaten van Santiz over het jaar 2018 voor u samengevat.