Personeelsbeleid

in 2018 stond het personeelsbeleid in het teken van de inrichting van het eerste echelon, waaronder het clustermanagement. De algemeen ondersteunende afdelingen zijn sinds 2017 geïntegreerd.

Arbeidsmarkt

Met betrekking tot de arbeidsmarkt is in 2018 bovenformatief geworven en opgeleid op verpleegkundig vakgebied. Daarnaast is kritisch gekeken naar het stagebeleid en zijn er aanpassingen gedaan, met als doel meer stagiaires aan ons te binden als medewerker. Ook is meer aandacht besteed aan arbeidsmarktcommunicatie en het gebruik van social media.

Generiek functieprofiel

De verkenning van de gewenste inrichting van het clustermanagement van Santiz is halverwege 2018 gestart en heeft geresulteerd in een generiek functieprofiel en uitgangspunten voor verdere inrichting.


Harmonisatie systemen

Er heeft een harmonisatie plaatsgevonden binnen diverse basissystemen, waaronder in AFAS Profit. Een nieuw roosterbeleid en een nieuw roostersysteem zijn voorbereid en grotendeels geïmplementeerd.

Duurzame inzetbaarheid

Tot slot is in 2018 uitgebreid aandacht geweest voor duurzame inzetbaarheid. Dit is tot uiting gekomen in het verder uitwerken van Santiz Vitaal, het in werking treden van de generatieregeling en de invoering van GoodHabitZ (een e-learningsportaal voor elke medewerker met een groot aantal niet-zorggerichte opleidingen zoals persoonlijke effectiviteit, werken met Linked-In, excell).

Santiz telde eind 2018 in totaal

2.994
medewerkers

waarvan....

1.151
medewerkers

in Streekziekenhuis Koningin Beatrix


en....

1.843
medewerkers

in het Slingeland Ziekenhuis