Visie op de toekomst van de zorg

Santiz bestaat uit twee locaties: het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk en het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. In 2015 is besloten over te gaan tot een bestuurlijke fusie, die per 1 januari 2017 is gerealiseerd. In 2018 is deze fusie verder vormgegeven door het ontwikkelen van de gezamenlijke visie op de toekomst van de zorg. In de Santiz Zorgvisie staat beschreven hoe de twee ziekenhuizen samen als Santiz een nieuwe koers gaan varen.

Veranderingen in de zorg

De beide ziekenhuizen spelen actief in op de veranderingen in de zorg. De bevolking in de Achterhoek vergrijst, waardoor de zorgvraag en complexiteit van de zorg toenemen. Dit vraagt een strategische koerswijziging om ook op langere termijn aan de zorgvraag te kunnen voldoen.

Vergaande digitalisering en een verandering van werkwijzen staan daarbij centraal. Hierbij verliezen de ziekenhuizen de menselijke maat niet uit het oog. De patiënt en zijn of haar naasten krijgen een prominente rol om de zorg nog beter te laten aansluiten bij persoonlijke behoeften.


Uitstekende zorg volgens de moderne standaard

Santiz is ambitieus. Graag dragen we ons steentje bij aan het welzijn, de vitaliteit en het geluk van inwoners in de Achterhoek. Santiz verleent uitstekende zorg volgens de moderne standaard. De samenwerking met zorgprofessionals in de regio en ook daarbuiten wordt geïntensiveerd.


Met de zorgvisie ‘Samen beter’ geeft Santiz richting aan wie de twee ziekenhuizen samen zijn en vooral ook waar ze samen voor gaan.


Kortom, Santiz gaat voor het behoud van excellente zorg in de Achterhoek!