Financiële gezondheid

Beide ziekenhuizen zijn er in geslaagd om tijdig en naar tevredenheid overeenstemming te bereiken met zorgverzekeraars over productie, prijzen en de inhoud/vorm van de contracten.

Santiz heeft het jaar 2019 afgesloten met een positief resultaat van €5,9 miljoen. De gerealiseerde rentabiliteit (resultaat/omzet) over dit jaar bedraagt 2,0%. De solvabiliteit (eigen vermogen ten opzichte van het totaal vermogen) komt daarmee voor 2019 op 42,9%.

Kortom: de financiële gezondheid van de Santiz organisatie, en daarmee van beide ziekenhuizen, is verder versterkt.