Nieuwbouw Doetinchem

In 2019 is uitwerking gegeven aan de plattegronden voor het nieuw te bouwen ziekenhuis in Doetinchem. Vanuit de organisatie is een aantal aanpassingen gewenst op de plattegronden, deze zijn inmiddels goedgekeurd en ingetekend.

Met de gemeente Doetinchem en de Provincie is er nauw overleg geweest over vergunningen, onteigening en infrastructuur.

Met het Transitiebureau en de Adviesgroep Nieuwbouw is steeds goed afgestemd om de werkprocessen en capaciteiten goed af te stemmen met de bouwplannen.

In 2020 wordt er gewerkt aan het maken van besteding gerede stukken en het benaderen van marktpartijen.

Kortom, de nieuwbouw ligt op koers en volgens planning wordt het nieuwe ziekenhuis in 2024 in gebruik genomen.