Organisatie-structuur

In 2019 is er een vervolg gegeven aan de inrichting van de topstructuur. Zo is het duaal management in de eerste echelon ingevuld met de komst van medisch clustermanagers. Ook is de herinrichting van het operationeel management Santiz doorgevoerd met als resultaat dat per 1 januari 2020 de teammanagementlaag voor beide ziekenhuizen ingericht is.

Managementteam

Beide locaties kennen per 2018 één managementteam, gericht op de aansturing van de locatie. Beide teams vormen samen met de Raad van Bestuur, de voorzitters van het MSC en de (programma)directeur zorgbeleid het beleidsoverleg zorg. Dit beleidsoverleg is verantwoordelijk voor strategie en beleid van de gehele ziekenhuisorganisatie Santiz én voor de interactie met de regionale partijen.

Duaal management

In 2019 is binnen Santiz een start gemaakt met 'duaal management'. Daarin trekken clustermanagement en medisch specialisten gezamenlijk op. Ieder team binnen Santiz wordt dan aangestuurd door een clustermanager en een medisch clustermanager.

Vakgroepen

Vanaf 2017 hebben de eerste vakgroepen belangrijke stappen gezet naar de vorming van een gezamenlijke vakgroep binnen Santiz, werkzaam op beide locaties. In 2019 zijn de orthopedische chirurgen samengegaan in de vakgroep orthopedie. Nucleaire geneeskunde is ook in 2019 samengegaan in één vakgroep.

Teammanagers

In het SKB werden teams aangestuurd door een teammanager, in het Slingeland door een teamleider. In 2019 is er gekozen voor de term teammanager en een zelfde invulling van het takenpakket.