Personeelsbeleid

Na de inrichting van het eerste echelon in 2018, heeft 2019 in het teken gestaan van de inrichting van het tweede echelon in de zorg, waar de positie van teamleider vervangen is door de functie teammanager met verregaande integrale bevoegdheden.

Bevlogen medewerkers

Onze medewerkers maken het verschil, daarom staan we als Santiz ziekenhuizen in de top van kwalitatieve en financieel gezonde ziekenhuizen. Het medewerkersonderzoek dat in het SKB gehouden is, laat een bijzonder grote mate van bevlogenheid en betrokkenheid van medewerkers zien. De medewerkers geven als totaal rapportcijfer een 7,8 voor SKB. Het medewerkersonderzoek voor het Slingeland vindt in 2020 plaats.

Het ziekteverzuim is voor SKB met 3,8% zeer laag te noemen, Slingeland zit met 5,7% iets boven het landelijk gemiddelde verzuimcijfer. Op het gebied van verzuimbegeleiding zijn we gaan werken met een arbo-verpleegkundige naast de bedrijfsarts.

Generiek Functiehuis

In 2019 is gestart met het project Generiek Functiehuis met als doelstelling voor elke medewerker een nieuw, generiek functieprofiel in 2020.

Harmonisatie

In aanloop naar de juridische fusie is een verdere harmonisatie van systemen (E-HRM systeem, nieuw roostersysteem) en werkwijzen gerealiseerd evenals gezamenlijk nieuw beleid.

Ontwikkeling van medewerkers

Binnen Santiz is aandacht voor ontwikkeling. In beide ziekenhuizen wordt bovenformatief opgeleid, bieden we een groot aantal stageplekken en kunnen medewerkers gebruik maken van bijvoorbeeld e-learningmodules van Goodhabitz.

NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg)

Ons HR-beleid en onze HR-processen zijn in 2019 opnieuw door auditoren van het NIAZ beoordeeld op kwaliteit. Met een positief resultaat en een verlenging van de accreditatie voor 4 jaar.

Santiz telde eind 2019 in totaal

3008 medewerkers

waarvan....

1173 medewerkers

in Streekziekenhuis Koningin Beatrix

en....

1834 medewerkers

in het Slingeland Ziekenhuis