Santiz ICT-beleid

Het jaar 2019 is voor Zorg- en Informatietechnologie (ZIT) voor een belangrijk deel vorm gegeven door een aantal landelijke initiatieven.

Landelijke Implantaten Registratie (LIR)

Vanuit wet- en regelgeving is het sinds 2019 verplicht om geplaatste implantaten aan te leveren aan een landelijk register.

Ondanks de verschillen in de EPD's (elektronisch patiëntendossiers) op beide locaties zijn in nauwe samenwerking, waar mogelijk op uniforme wijze, systemen zo ingericht dat de implantaten geautomatiseerd aangeleverd kunnen worden.

VIPP

Beide ziekenhuizen hebben in 2019 de vereiste onderwerpen binnen het gesubsidieerde programma VIPP (versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt - Professional) afgerond.

Hierdoor kunnen onze patiënten al hun medische gegevens inzien en/of ophalen via de patiëntportalen Mijn SKB en Mijn Slingeland.

Patiënt Data Management Systemen (PDMS)

Op de locatie Slingeland zijn in 2019 de PDMS modules SEH en Dialyse in gebruik genomen. Zo kunnen patiënten op deze afdelingen op een eenduidige wijze gemonitord worden. Deze monitoring kan hiermee op elk gewenst moment gecentraliseerd worden.

E-health

In 2019 is in zowel het SKB als het Slingeland gestart met de voorbereiding voor de proeftuinen e-overdracht en de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO).

E-overdracht omvat de functionaliteit om de verpleegkundige overdrachtsgegevens op basis van nationale standaarden tussen ziekenhuizen en verpleeghuizen vorm te geven.

Binnen de proeftuin PGO is de basis gelegd om vanuit Santiz, Sensire en enkele huisartsen in de regio gestandaardiseerde informatie aan de PGO van een patiënt aan te leveren.

Beide projecten lopen door tot minimaal eind 2020.

Op de locatie Slingeland is in 2019 gestart met de inrichting van het Sensing Clinic project. Hiermee het mogelijk is om vitale parameters van patiënten met behulp van sensoren te monitoren en op een centraal dashboard weer te geven. Dit project loopt in 2020 door.