Programmamanagement

Samen willen we bereiken dat Achterhoek in 2024 de meest gezondste regio van Nederland is. De inzet van (technologische) innovaties, zoals eHealth, is een middel om deze verandering mogelijk te kunnen maken en de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Deze innovaties dragen er bijvoorbeeld aan bij dat de zorg tijd- en plaatsonafhankelijk wordt. Daarnaast worden patiënten aangemoedigd om meer zelf de regie over hun gezondheid te voeren.

Door de digitale ontwikkelingen van de laatste jaren zijn er grote stappen gezet. De reiswereld, communicatie en handel zijn branches die er nu heel andere uitzien dan twintig jaar geleden. Voor branches zoals de zorg heeft de transformatie net de eerste stappen gezet. Het zelfmanagement van gebruikers wordt hierdoor groter en veel mensen zullen minder afhankelijk worden van zorgverleners.

We sluiten als Santiz aan op deze regionale visie. Wij werken de komende jaren gericht aan deze veranderthema's via een aantal programma's:

 • Innovatie
 • Data gedreven zorg
 • Zorg voor chronisch zieken
 • Zorg in de acute keten
 • Transmurale zorg

Behaalde resultaten:

 • Digitale voorbereiding op e-consult en beeldbellen binnen Santiz.
 • Santiz rookvrij per 1 januari 2020.
 • Verkenning inzet data science middels participatie SAZ data sciene experiment.
 • Doorontwikkeling zorg op afstand voor chronische patiënten, waaronder COPD en Hartfalen.
 • Technische en werkproces test voor de monitoring op afstand van patiënten in de kliniek SZ (Sensing clinic en monitoringsafdeling).
 • Persoonlijke Gezondheids Omgeving (PGO) is in ontwikkeling en wordt getest door COPD patiënten.
 • Methode is ontwikkeld om tijd die besteed wordt aan preventie binnen vakgroepen te inventariseren.
 • Verkenning met samenwerkingspartners voor centrale traige en intentieverklaring getekend.